Klachtenmanagement in de praktijk

Er gaan steeds meer geluiden op dat klachtenmanagement de kip met gouden eieren van iedere organisatie moet zijn. Deze geluiden komen met name uit de theorie. Maar is klachtenmanagement in de praktijk ook echt zo’n gouden kip? En zo ja, hoe ziet het klachtenmanagement van zo’n organisatie er dan uit? Carglass is een van de weinige organisaties die de innovatieve kracht van klachtenmanagement onderschrijft, dagelijks in de praktijk toepast en hier de vruchten van plukt.

Leeswijzer

In dit artikel wordt de praktijkcase van klachtenmanagement bij Carglass beschrijven. Als eerste wordt de visie van Carglass als bedrijf beschreven en welke rol klachtenmanagement hierin heeft. Vervolgens wordt beschreven op welke manier Carglass haar klachtenmanagement heeft ingericht. Als laatste wordt ingegaan op de cultuur die optimaal is voor een organisatie die innovatief klachtenmanagement nastreeft en die ook bij Carglass gehanteerd wordt.

Download hele artikel “Klantsignaalmanagement in de praktijk” van Kluwer

google+

linkedin

Zoeken in blog