KSM toets | Waar staat jouw organisatie?

Bij het schrijven van het boek ontstond het idee om een klantsignaalmanagement toets te ontwikkelen. Zodat organisaties kunnen kijken waar ze zelf staan in relatie tot de 4 pijlers van klantsignaalmanagement: de klant, de medewerker, het continu verbeteren en het organisatiesysteem. Als je op het punt staat om met klantsignaalmanagement aan de slag te gaan, geeft de toets je goede handvatten op welke pijlers welke aandacht nodig is.

KSM toets

Met de KSM toets krijg je een beeld waar jouw organisatie staat op de 4 pijlers van klantsignaalmanagement. Het is een kwantitatieve vragenlijst, waarbij we je bewust ook meerdere perspectieven laten invullen soms. Dat van jezelf, van je afdeling en de hele organisatie. Het is namelijk zowel interessant waar je hoger en lager op scoort als waar grote verschillen zitten tussen jou, de afdeling en de organisatie. Het is een mooie nulmeting als startpunt om het gesprek aan te gaan wat er nodig is om organisatiebreed klantsignaalmanagement te verbeteren. Ga naar de vragenlijst…

Bekijk het eerste benchmark rapport: sociale diensten (ingevuld door 24 deelnemers aan de dag van de klant).

Klantgerichtheid toets

Een andere test die we hebben ontwikkeld is een test van de mate van klantgerichtheid die binnen jouw organisatie ervaring wordt op dit moment. De test wordt gebruikt binnen change programma’s om zowel inzicht te geven in de nulmeting als het monitoren van de gewenste change naar meer klantgerichtheid. Deze test wordt twee keer per jaar naar alle medewerkers verzonden en de analyses worden gedeeld met management en directie. Op die manier weten zij steeds waar ze de aandacht op moeten richten in het creëren van een meer klantgerichte organisatie. Omdat deze test de context van een change programma nodig heeft, is deze niet hier online te vinden. Heb je interesse in of vragen over de test, stuur dan gerust een e-mail naar zanna@ksmfabriek.nl.